2009-09-15

Garageports montering EN12635

Igår körde det ihop sig totalt när vi skulle börja montera garagporten.
Vi tog fram instruktionen och detta är vad som stog i första stycket:

"VIKTIG INFO"
Montering, underhåll, reparation och demontering av denna takskjutport i serie 40 skall utföras av fackman (Kompetent person i enlighet med EN 12635)

Vi tittade på varandra frågande och undrade vem av oss som kunde bära denna titel, jag menar det är inte vem som hällst som är kompetent enligt EN12635 inte.

Vidare kunde man läsa:
Portanläggningen får endast monteras i bärande byggnadsdelar med tillstånd från byggnadsingengör!!!??

Åter igen tittade vi på varandra, sedan frågade jag min fru om vi fick montera porten i våran garage stomme. Hon har i alla fall examen i "Bachelor of Graphic Arts Technology" vilket bräcker en fjantig byggnadsingenjör.

Vi fick montera den!!

Instruktionerna ser ut att vara bra i alla fall, ser ut som värsta lego beskrivningen.

Ni vet först en bild på vilka delar och sedan en bild på hur de monteras och sedan en bild före och efter =)
Kolla beskrivningen här!
Ett tillägg i intressanta fakta:
Jag har vunnit en lego tävling på gotland när jag var liten, jag byggde en stor BLÅVAL!??

Inga kommentarer: