2009-09-06

Garage 19:34

(Kolla vädret)
(taket klart, hängrännor nästan klart)


Inga kommentarer: